Menu

Közbigyó kiáltvány

Közbigyó Kiáltvány: Legyen minden gyerekünk sikeres!

Van-e azonnali gyógyír az oktatási rendszer felemásságaira? Mit tudsz te tenni még ebben a tanévben, hogy minden gyerek sikeressé válhasson az iskolátokban?

Ez a rövid összefoglaló egyrészt tömören emlékeztet, hogy mik a legakutabb gondok a mai oktatással világszerte. Másrészt négy pontba besűríti, szerintünk mi is lehetne az iskola célja a 21. században. Végül – és terjedelmében ez a Kiáltvány leghangsúlyosabb része –egy azonnal alkalmazható, világos technikát is mutat, ami az első lépés lehet minden iskolában, ahol a pedagógusok és a szülők másokkal szívesen együttműködő, sikeres gyerekeket szeretnének nevelni – már ma.

Kezdjük a végén!

A Közbigyó projekt tulajdonképpen egy végtelenül egyszerű ötlet: a Közbigyó projekt idejére kerüljön a gyerekek kezébe a vezetés, adjunk nekik autonómiát. Had’ foglalkozzanak most azzal, amit a legjobban szeretnének. Had’ éljék meg ezen keresztül a siker négyesét:

 • kibontakozhatnak abban, amiben igazán jók;
 • 4-5 fős csoportokban, társaikkal és mentorukkal együttműködve létrehoznak egy értékes produktumot;
 • azzal foglalkoznak, amit szívesen csinálnak, amit maguk választottak, amit élveznek;
 • alkotásuk közszemlére kerül, maguk mutatják be, „adják el” azt és bezsebelik az elismerést.

Ezt a négyest a tiszta célok, az együttműködés, valamint a támogatás, megerősítés légköre hatja át. Ez utóbbiak biztosítása a pedagógusok és a szülői mentorok feladata. Ez a fajta élményszerű fejlesztés a kompetencia érzését növeli minden résztvevő gyerekben. Azt pedig tudjuk, hogy a kompetencia érzése minden hatékony tanulás alapja.

Gandhi mondta, hogy „légy magad a változás, amit látni szeretnél a világban.” A Közbigyó projekt ilyen értelemben maga a változás, mert az ethosza, hogy „az erősségekre építünk,” és „egyedül nem megy, és nem is érdemes.” Az együttműködés áthatja az egész folyamatot. Az egyes projekteket a csoportok, csoportmunkában hozzák létre, de már maga a projektnek a beindítása is az iskolában: a pedagógusok-szülők-gyerekek hármasának sokdimenziós együttműködését (és egyben igen aktív, nyílt kommunikációját) kívánja. További tapasztalatunk, hogy a Közbigyónak köszönhetően a gyerekek rövid idő alatt óriásit tudnak az erősségeikre építve pozitív irányba változni, hiszen a gyermek a közbigyós részvétele alatt teljesen újra tudja definiálni illetve pozicionálni magát a közösségben!

Mi a siker titka?

Mielőtt fejcsóválva itt be is csuknád ezt az összefoglalót, mert a „sikeres” szó esetleg ellenérzéseket vált ki benned… Mert „siker” alatt az anyagi elismerést, vagy a hírnevet, esetleg a hatalmat érted, és ezt a célt, hogy legyen minden gyermekünk sikeres, túl szűk látókörűnek, ellentmondásosnak, felületesnek vagy leegyszerűsítőnek találod… Így van? Ez esetben had’ javasoljak a sikernek egy sokkal átfogóbb, holisztikusabb megközelítését. Tekinthetnénk sikeresnek azt az embert, aki munkájában és élete minden területén egyszerre négy szempontból sikeres[1]:

Ábra: A siker négyese: kiteljesedem és önmagam lehetek, értéket teremtek, szeretem amit csinálok, munkámból jól megélek.  (Eredeti, angol változat ©2018 Ryan Eliason)

 

 • Valódi önmaga lehet, kiteljesedhet. Képességei és tehetsége a maga teljességében kibontakoznak és nem kényszerül szembemenni saját értékrendjével. Folyamatosan fejlődve, növekedve, önmaga egyik legjobb verziójává válik.
 • A társadalom számára értéket teremt.
 • Örömét leli tevékenységeiben, élvezet számára a munka. Szereti, amit csinál.
 • Munkájának eredményét maga képes úgy tálalni, hogy azt a társadalom anyagilag is elismerje.

Ez már tetszik? Vonzónak találod ezt a célt, hogy te is és gyermekeink is, ebben az értelemben mindannyian sikeresek legyünk?

Ryan Eliason egy négy részre osztott gördülő kerékkel írta le ezt a négyest, ahol mind a négy elemnek egyszerre és azonos arányban jelen kell lennie, hogy „vidáman guruljon a szekér”! Mi történik, ha nincs kiegyenlítve a kerék? Hogy csak a legkézenfekvőbb példákat említsük: hiába keresek sokat, ha közben azt élem meg, hogy nem szeretem, amit csinálok; vagy azt érzem, hogy közben a lelkem haldoklik, nem fejlődök. Vagy hiába vagyok zseniális feltaláló ill. festőművész, ha a műveim a fiókomban vagy a műtermemben porosodnak, senki nem értékeli vagy meg sem ismeri: nem vagyok sikeres. Ha pedig elveszek az „én-teremtés” útvesztőjében, és nem válik belőle alkotás, ha nem adom tovább: öncélúvá és meddővé lesz az életem.  Hasonlóan fájdalmas, ha úgy látom, a munka, amit végzek, inkább rombolja, mint építi a társadalmunkat és nem tudok munkám céljával azonosulni.

Ábra: Ha a siker négyeséből egy is nem teljesül, már csak „döcög a szekér” (Ha nem fejlődöm, ha nem tudok munkám céljával azonosulni, ha nem szeretem amit csinálok, vagy ha nem értékelik a munkámat.) (Eredeti, angol változat ©2018 Ryan Eliason)

A ma iskolája, az oktatás mai gyakorlata nem készíti fel a gyerekeket, hogy sorsukat saját kezükbe véve, megvalósítsák a sikernek ezt a négyesét. Nem gyakorolják be, nem élik meg a sikert: talán meg sem fogalmazódik a siker, mint pozitív cél. Hogy mi a probléma a jelenlegi oktatási rendszerrel? Erről szól a következő rész, amit nyugodtan átugorhatsz, ha a problémák már a füleden jönnek ki. De szívből javaslom, hogy gondold át még egyszer a lentebb felvetett kérdéseket, ha eddig úgy gondoltad, hogy nincs semmi gond, a suli ma a való életre készít fel.

Ismerősek ezek a gondok az oktatásban?

Érdemes megnézni azt a videót, ami bejárta a netet „Mi a gond a mai oktatással?” címmel. A videó 6 terület emelt ki, mi állhat a jelenlegi oktatási rendszerek gyengesége mögött világszerte. Ez a hat terület sajnos Magyarországon is tipikus jellemzője annak, ahogy a gyerekeket oktatjuk. Miközben azért küldjük a gyerekeket iskolába, hogy felkészítsük őket a való életre…

 • A jelenlegi oktatási rendszer még mindig az ipari forradalom értékrendjét tükrözi, miközben a világunk már hatalmasat változott. Az iparosodás és tömegtermelés idején az utasítások pontos követése volt egy munkavállaló gyári munkás legfontosabb feladata. Ma azonban a munkaadók kreatív munkatársakat keresnek, akik képesek közölni saját gondolataikat és együtt tudnak működni másokkal. Ezt hol tanulják meg a gyerekek?
 • A gyermek autonómiájának a hiánya. Az iskolában a gyerekek tevékenysége egész nap mások irányítása alatt áll, pedig a mai munkavállalóktól éppen az önállóságot várják el. Egy-egy végletesen szabályozott iskolai nap azt az üzenetet küldi a gyerekeknek, hogy nem uraik saját életüknek, a felelősség valaki másnál van. Pedig minden siker alapja éppen ez az autonómia, az önállóság érzése lenne, ami a belső motivációt is élteti. A való életben döntéseket kell hoznunk, hogy mit kell tennünk és mikor. Mitől lesz egy gyerek proaktív, céltudatos és önálló?
 • Nem valódi tanulás. A tanulás tartalma egy memorizálandó tudásanyag. A tanulás sikerét csak feleletekkel, dolgozatokkal, tesztekkel mérjük: azt mérjük, hogy mit memorizált és mit felejtett el. Azt jutalmazzuk, ha pontosan azt mondja, amit tanítottunk. Pedig a tanulásnak ennél sokkal összetettebbnek, mélyebbnek és valódibbnak kéne lennie. A tényeken, a lexikális tudáson túli dolgokat hogyan tanulják meg a gyerekek? Hogyan szereznek komplex készségeket, kompetenciákat jártasságokat?
 • A suliban nincs helye a saját érdeklődési területnek, a szenvedélynek. A legtöbbször ki sem derül, melyik gyerek miben jó igazán. Egyenként, személyre szabottan az iskola ezzel nem foglalkozik. Minden gyerek ugyanazt, ugyanakkor, ugyanúgy tanulja. Legfeljebb bizonyos tantárgyakból, a legjobbakat elküldi versenyre. Az iskolai siker- vagy sikertelenségnek sokszor nincs is köze a való élethez. Mindannyian egyediek, különbözőek, tehetségesek és értékesek vagyunk, méghozzá mindannyian a csak ránk jellemző módon. Hogyan adhatjuk a társadalomnak tehetségünk legjavát, ha sosem próbáltuk ki, hogy miben vagyunk jók? Nem is tudjuk, mennyi rejtett tehetség marad kiaknázatlanul a jelen rendszerben.
 • Számos tanulási stílust teljesen elhanyagol az iskola. Ahogy például Gyarmathy Éva az „Érdeklődés Térképe vizsgálati eszköz a tanulási stílus megismerésében” c. munkájában ismerteti, a tanulási stílus egy minden gyerekre külön jellemző, egyedi kombináció. „A tanulási stílus (pl. nyelvi, logikai-matematikai, téri-vizuális, mozgásos, zenei, társas, önreflexív) olyan feltételrendszer, amely lehetővé teszi az eredményes koncentrációt, az információ feldolgozását, valamint új és bonyolult ismeretek és készségek elsajátítását. Egyedi kombináció, amely támogatja a hatékony szellemi tevékenységet. Ugyanazok a tanulási feltételek, amelyek hatékonyak az egyik személynél, másoknak akadályozhatja a tevékenységét.” Adjunk esélyt a gyerekeknek, hogy az iskolában szokatlan vagy elhanyagolt tanulási stílusokat is kipróbálhasson!
 • A tanítási folyamat túlnyomó része még mindig a tanár által átadott, verbális tanítás, az anyag „előadása” („leadása…”). Ez a tanítási-tanulási élmény több sebből is vérzik, most csak a gyerekek passzivitását, a valós interakciók hiányát, a gyerekek között meglevő kognitív különbségeket említjük (ki, mit, milyen gyorsan képes megérteni) és azt, hogy a digitális forradalommal az információ átadásának lehetőségei minőségükben változtak meg. Ezeket a lehetőségeket egyrészt nem aknázzuk ki, másrészt nem készítjük fel rá a gyerekeket, hogy tanulásukat a saját kezükbe vegyék.

Egy azonnal alkalmazható megoldás: a csoportmunkán alapuló projekt alapú oktatás azonnali bevezetése a ma iskolájába a Közbigyó Projekt révén

A Közbigyó Projekt egy bármely iskolában bevezethető kifejezetten gyerek-központú esemény-sorozat. Néhány alkalom az iskolában, akár a tanítási időn kívül, amikor a gyerekek 4-5 fős projekt csoportokban dolgozva kitűznek maguknak egy projekt célt és egy mentor szülő támogatásával meg is valósítják azt. Végül egy záróeseményen a projektek bemutatják produktumaikat egymásnak, a pedagógusoknak és a szülőknek.

A Közbigyó a gyerekekből indul ki, és róluk szól. Kezdettől fogva a világos célokra és a gyerekek már meglévő erősségeire épít, bízva abban, hogy a kompetencia érzése bennük a tanulás, a fejlődés vágyát további területekre is bevonzza. A projekt megvalósításának folyamata és a folyamat tudatosítása (a célkitűzéstől, tervezéstől a megvalósításon át a bemutatásig) éppoly fontos a tanulás szempontjából, mint maga a produktum. Egy tervező lap segítségével a csoport maga jelöli ki a célját (megállapodnak, hogy mi lesz a produktum) és maga jelöli ki a célhoz vezető utat és eszközöket. A projekt elkészülte után minden csoport a saját projektjének értékelő lapján összefoglalja a sikerhez vezető utat, lépéseket – a buktatókat és tanulságokat is beleértve. Másrészt, a bemutató eseményen a csoport nem csak a produktummal dicsekszik el, de beszámol a folyamatról is. Ezzel egyidőben sok-sok más projekt bemutatójának is részesei a gyerekek, elismerik egymást és a csoportok egymástól is tanulnak.

A Közbigyó projektben a gyerekek közösen, belső indíttatásból, valamilyen gyakorlati feladatot valósítanak meg, csoportos alkotó folyamat keretében. A betűszó a nagy közös eredményre utal, amibe mindenki azt teszi bele jó szívvel, amije éppen van. A bigyó a gyerekek nyelvén az a valami új, ami még nem volt, de izgalmas és vonzó valami. Közbigyó helyett a felnőttek nyelvén mondhatnánk azt is, hogy”közösen elvégzett,” „közösség-építő,” „a közoktatást színesítő,” „közhasznú” projektekről van szó.

A megoldás röviden

Vegyünk egy, a való életből vett, megtörtént példát. A Közbigyó projektet záró bemutató napon vagyunk, az egyik negyedik osztályban.  Két hete kezdődött a gyerekek számára az aktív projekt munka. Ma mutatják be egymásnak a csoportok a produktumaikat. A teremben ülnek a gyerekek szülei is, és érdeklődők más osztályokból. Éppen a „LEGO képsorozat” projekt bemutatóját látjuk. Öt negyedikes fiú meséli el, hogyan készült el a maguk választotta téma, a másfél perces kis animációs filmjük.

A kisfilm történetét maguk találták ki, a helyszíneket és a szereplőket maguk építették LEGO-ból. Ez napokon keresztüli előkészületeket igényelt, beleértve a forgatáshoz megfelelő applikációk megtalálását. Elmondják, hogy órákon keresztül forgattak, minden egyes mozdulati fázist külön felvéve, jó 400 képkockát készítve, ügyelve a jó megvilágításra is. Majd már-már éjszakába nyúlóan vágták össze az animációt… A 9-10 éves fiúk láthatóan büszkék, és alig várják, hogy végre indulhasson a film. Levetítik az animációs filmet, tényleg óriási, precíz, színes ötletekkel és fordulatokkal teli.

A vetítés után a felnőttek megkérik őket, hogy mondják el ismét, mik is voltak a lépések. Ehhez a negyedikes fiúk az értékelő lapjukat használják, onnan „puskázva” sorolják: „1. Megbeszéltük a történetet és LEGO-ból összeépítettük a helyszíneket.  2. Az egyik fiú tabletjét választottuk ki a fényképek elkészítéséhez. 3. Megtaláltuk a megfelelő applikációkat (és mondják is az app-ok nevét). Az egyikkel a fotókat jelenetekké fűztük össze.  A másik alkalmazással a legvégén a kész jeleneket, a szövegeket, főcímet, a zoom-olt képeket és a zenét raktuk egybe kész filmmé. Ezt a két applikációt előre letöltöttük. 4. A tabletnek állványt készítettünk, az asztalt rögzítettük. Több száz fényképet készítettünk a történet elmeséléséhez, a megfelelő hátterek beépítésével, a figurák mozgatásával.  5. Az applikációk segítségével összeraktuk a jeleneteket és a szöveget, valamint zenét adtunk hozzá.”

A projekt nagy tapsot kap. A mentor szülő még elmondja, hogy ilyen animációs filmet ő még életében nem csinált, de szerencsére a fiúk közül néhányan hasonlókat (nyilván ennél jóval egyszerűbbet) már igen, úgyhogy a technikai részletekkel nem volt gond… A mentor és a pedagógus megdicséri a csoportot iskolatársaik előtt is a bátor ötletekért és az igazán kitartó és fegyelmezett munkáért.

A projekt résztvevői (az 5 fiú és felnőtt mentoruk), és minden projekt minden résztvevője, további taps közepette az iskola igazgatónőjétől oklevelet kapnak, melyek így néznek ki:

 

Az oklevelekre nyilván tudatosan került fel, hogy mire jó a Közbigyó, mik azok a vállalkozói kompetenciák, melyek élményszerű fejlesztését megcéloztuk. Egyben emlékeztetőül is szántuk gyereknek, szüleinek, mentornak és pedagógusnak egyaránt, hogy mi mindent csináltak jól, mi mindent folytassanak, hogy a ráösszpontosítással még egyre jobbak is legyenek benne.

A filmbemutató egyébként nem volt teljesen újdonság a nézők számára. Már hetek óta kerültek fel részletek, fényképek és werkvideók a forgatásról, stb. a projekt nyilvános Facebook csoportjába: https://www.facebook.com/groups/277329706134373/. Ez igaz volt a többi projektre is.

A Facebook-ról – A közös munka szolgálatában

A Facebook digitális felületét tudatosan választottuk arra, hogy a projektek folyamatos dokumentációi oda kerüljenek fel. Szerettünk volna a gyerekeknek jó példát mutatni arra, hogy – megfelelő körültekintéssel, felnőtt vezetéssel, a biztonsági szempontok figyelemben tartásával – egy csoport ezen a közösségi média-felületen, egy honlapnál (vagy például az elektronikus levelezésnél) sokkal rugalmasabb formában segítheti a közös munkát a tervezéstől a megvalósításig, nem beszélve az érdeklődők bevonásáról már az alkotási folyamatban is. Egy-egy csoport együttműködésének könnyítésén túl (hiszen például így mindenki „beleszólhatott” minden feldobott kérdésbe) a Facebook csoport és a Facebook oldal a „külső” érdeklődők informálását és egyben inspirálását támogatja. Az iskola szempontjából, a projektek bemutatása is maga egy projekt. A tervezést, és az alkotó folyamatot is, nem csak a végeredményt dokumentáló fényképek, videók szabad feltöltése révén az iskolai dokumentáció jóval dinamikusabb, tartalmasabb és egyszerűbb lett. A „Közbigyó Projekt” Facebook oldalon minden projektre külön Facebook csoportot is létrehoztunk. A fenti „LEGO képsorozat” példa nem légből kapott. A Bp. XVIII. Bókay Árpád Általános Iskolában a 2017/2018-as tanévben valósult meg ez a projekt az egyik negyedik osztályban, alsóban 42, felsőben további 15 projekttel egyetemben. Ez alsóban 214 gyereket, 55 mentort, felsőben 70 gyereket,15 mentort jelentett.

A Közbigyó Projekt Facebook oldala: https://www.facebook.com/kozbigyoprojekt/

Mi a következő lépés?

Megtapasztaltuk, hogy a Közbigyó módszer könnyen illeszthető a jelenlegi oktatási rendszerbe is.

Mi mindenképp azon vagyunk, hogy minden olyan iskolában legyen Közbigyó, ahol van legalább néhány lelkes szülő vagy pedagógus, aki mentorálja a projekt csoportot, és van  néhány gyerek, aki egy saját közös projekten szeretne együtt dolgozni. Már akár egyetlen osztályban, pár projekttel is elindulhat a Közbigyó. Érdemes elkezdeni már egészen kicsiben is!

Közkinccsé tettük a módszertanunkat, az érdeklődők megtalálnak minket az interneten Közbigyó Projekt néven. Ott vagyunk a legnagyobb közösségi oldalon és van honlapunk is.

Várunk minden ilyen megkeresést és nagyon szívesen segítünk elindítani a helyi Közbigyó projekteket. Ha szeretnéd, ha a gyerekek kipróbálnák a Közbigyó Projektet az iskolátokban, ezeket az egyszerű lépéseket ajánljuk a megvalósításhoz: http://www.kozbigyo.hu/indits-kozbigyo-projektet/

Csodás példák arra, milyen sokszínű a gyermeki képzelet. íme, néhány már megvalósult projekt:

 

Az elsős osztályokban:

Zenedoboz https://www.facebook.com/groups/1779690152326437/
Madárvár https://www.facebook.com/groups/219427615288267/
Terepasztal https://www.facebook.com/groups/1610191482409418/
Égigérő természet https://www.facebook.com/groups/147337669291440/
Óratorony készítők https://www.facebook.com/groups/1086192248188627/

Sütikészítés (muffin) https://www.facebook.com/groups/156854528350032/
Előadás a Naprendszerről https://www.facebook.com/groups/850059785173694/
Tornabemutató https://www.facebook.com/groups/566228197074798/
Társasjáték készítése https://www.facebook.com/groups/156791668315242/
Természetkiállítás https://www.facebook.com/groups/951526631687673/
Ásványkiállítás https://www.facebook.com/groups/195507381206004/

Építőmesterek (Lego kiállítás) https://www.facebook.com/groups/209993943077941/
Bűvészek https://www.facebook.com/groups/2033372333614299/
Kókuszgolyó kiállítás https://www.facebook.com/groups/159821004677601/
Mixerek – egészséges italok https://www.facebook.com/groups/322682924921354/
Tornászok https://www.facebook.com/groups/334125916995178/

Másodikosok:
Kis cukrászok https://www.facebook.com/groups/1793103510711085/
Ki-kicsoda társas az osztály szereplőivel https://www.facebook.com/groups/2032295210392494/
Madáretető újrahasznosított anyagból https://www.facebook.com/groups/151878375478359/
Szódabikarbóna vulkán https://www.facebook.com/groups/168899707073090/
Kis fodrászok https://www.facebook.com/groups/2060181834222601/

Harmadikosok:
Csokigyár https://www.facebook.com/groups/152502825460361/

Autópálya a kocsmában https://www.facebook.com/groups/1626924904091088/
Vadnyugat (ismeretterjesztés) https://www.facebook.com/groups/268595743679228/
Bonbon kozmetika (szépségszalon és mese) https://www.facebook.com/groups/1687626734649174/
Kultúrfalatozó https://www.facebook.com/groups/205841666828905/
Járműves ügyességi bemutató frissítővel https://www.facebook.com/groups/755453344653218/

Élő társasjáték https://www.facebook.com/g roups/1264694620334833/
Pizza snack box https://www.facebook.com/groups/222021608346817/

Divatlap szerkesztés https://www.facebook.com/groups/333530773808257/

Álomnyalánkságok https://www.facebook.com/groups/155563085149978/
Lego klub https://www.facebook.com/groups/1822624784444069/

Negyedikesek:
Édesség készítés (tiramisu) https://www.facebook.com/groups/166796967303460/
Kísérletek bemutatása https://www.facebook.com/groups/163256230997789/
Weboldal készítés https://www.facebook.com/groups/714594812261684/
Az elsüllyedt hajó – Titanic érdekességek https://www.facebook.com/groups/2023254871263049/
Csillámpóni – Ékszer készítés https://www.facebook.com/groups/263086000894832/

Lego képsorozat https://www.facebook.com/groups/277329706134373/
Interjú készítés https://www.facebook.com/groups/550245415360609/
Bábelőadás az osztálykirándulásról https://www.facebook.com/groups/337187320128002/
Diamond (ékszer készítés és értékesítés) https://www.facebook.com/groups/211171076127579/
Album az állattartásról https://www.facebook.com/groups/173754930016854/

Ötödikesek:

Fortnite dance https://www.facebook.com/groups/172297546823439/
Híradó projekt https://www.facebook.com/groups/214527822471376/
Osztályhonlap https://www.facebook.com/groups/230397094362983/
“Mozdulj ki!” tévéműsor paródia https://www.facebook.com/groups/223053635134865/
Démoni desszertek https://www.facebook.com/groups/761495564049812/
“Virtuális barát” – film https://www.facebook.com/groups/2077470869197815/

“Elfeledett rokonság” film https://www.facebook.com/groups/2022730371299992/

Hatodikosok:

DVD produkció https://www.facebook.com/groups/2074095332807362/

Sütés https://www.facebook.com/groups/196546480952839/
Szuperhősös film https://www.facebook.com/groups/1808730715870134/
Vár makett https://www.facebook.com/groups/476736509410281/
Humoros akciófilm https://www.facebook.com/groups/2117306371825300/

Hetedikesek:

Középkori terepasztal https://www.facebook.com/groups/200135490712151/
Kerti bútorok újrahasznosított anyagokból https://www.facebook.com/groups/1680630355354013/

Strand makett https://www.facebook.com/groups/1887322991300601/

Összefoglalásként: Miért éppen Közbigyó Projekt?

A Közbigyó új minőséget hoz az iskolai kommunikációban és az együttműködésben minden szereplő között. Ahelyett, hogy csak kívülről vagy felülről várnánk a változást az oktatásban, mi az, amit szülőként vagy pedagógusként mi együtt tudunk tenni, lehetőleg azonnal? Mit tudsz te is tenni még ebben a tanévben, hogy másokkal szívesen együttműködő, sikeres gyerekeket neveljünk – már ma?

A csoportos projekt munkában láttuk azt a lehetőséget, hogy élményekre alapozva olyan kompetenciákra tegyenek szert a gyerekek, ami egy XXI. századi sikeres életre készíti fel őket.
Olyan kompetenciákra gondolunk, mint

 • kezdeményező készség
 • ötletelés
 • tervezés
 • hisz magában és bízik csoportja sikerében
 • felkészül a megvalósításra
 • nyitott a másokkal való kommunikációra
 • csapatban dolgozik
 • eszközt tervez, készít vagy használ
 • problémákat old meg és rugalmas, megvalósítja a közös célt
 • sikerét másokkal is megosztja.

 

A Közbigyó projekt egy csoportos projektmunka, melynek során a gyerekek 4-5 fős csoportokba szerveződve, közösen létrehoznak valamit, amit Ők találnak ki, és Ők is valósítanak meg. Minden csoporthoz tartozik egy mentor szülő, aki segíti a csoport munkáját. A projektmunka sikerét támogatja a tervező lap, az értékelő lap és a nyilvános bemutató.

A Közbigyó a legfontosabb iskolai hármasról szól: tanárok, diákok, és szülők együttműködéséről egy különleges oktatási élmény megvalósításáért!

Mi a következő lépés?

Megtapasztaltuk, hogy a Közbigyó módszer könnyen illeszthető a jelenlegi oktatási rendszerbe is.

Mi mindenképp azon vagyunk, hogy minden olyan iskolában legyen Közbigyó, ahol van legalább néhány lelkes szülő vagy pedagógus, aki mentorálja a projekt csoportot, és van  néhány gyerek, aki egy saját közös projekten szeretne együtt dolgozni. Már akár egyetlen osztályban, pár projekttel is elindulhat a Közbigyó. Érdemes elkezdeni már egészen kicsiben is!

Közkinccsé tettük a módszertanunkat, az érdeklődők megtalálnak minket az interneten Közbigyó Projekt néven. Ott vagyunk a legnagyobb közösségi oldalon és van honlapunk is.

Várunk minden ilyen megkeresést és nagyon szívesen segítünk elindítani a helyi Közbigyó projekteket.

 

Támogasd a Közbigyót!

Segíts, hogy minél több gyerek tapasztalhassa meg, hogy Közbigyósnak lenni jó!

A program csak akkor tud működni, ha annak költségeit biztosítani tudjuk.
Ezen sokat dolgozunk, de szükségünk van a te támogatásodra is.
Részletek az elábbi linken: https://www.kozbigyo.hu/tamogasd-a-kozbigyot

Rólunk írták

Ma a vacsoránál arról beszéltünk, hogy szombat volt és mégis munkanap, így iskolába is kellett menni.

A lányom azt mondta, hogy ez ma simán jobb volt, mintha itthon maradhatott volna és sokáig alhatott volna. Később azt kérdezte, hogy mikor lesz már ilyesmi újra...
Komolyan szomorú lett, amikor kiderült, hogy csak tavasszal.

Köszönjük a tanároknak, a mentorszülőknek, és végül, de cseppet sem utolsó sorban minden Közbigyósnak (Vera, Edit, Péter)!! :))

ui: azt vettem észre, hogy mi felnőttek is több gyümölcsöt eszünk itthon, mióta van ez a mostani közizé

N. Krisztián - szülő

Elkészült projektek

Számos alkotásról kaptunk képeket. Ezekből néhányat feltöltöttünk ízelítőnek.
galéria
5/b Egészséges táplálkozás társasjáték

További képek az alkotásoknál >>

Legyen minden gyerekünk sikeres!

Segítsünk felfedezni minden gyereknek, miben jó ő igazán!

Facebook oldalunk:  www.facebook.com/kozbigyoprojekt/

Borbély Péter
borbely.peter@kozbigyo.hu

Fehér Vera
feher.vera@kozbigyo.hu

Neumann-Bódi Edit
bodi.edit@kozbigyo.hu

www.kozbigyo.hu/

[1] A sikernek ezt a megközelítését Ryan Eliason környezetvédelmi aktivista ajánlotta.

Olvass tovább! Letölthető dokumentumok >>

 


Ha tetszett, ne felejtsd el megosztani a Facebook-on! Köszi!