Menu

Közbigyó kiáltvány

Közbigyó Kiáltvány: Legyen minden gyerekünk sikeres!

Van-e azonnali gyógyír az oktatási rendszer felemásságaira? Mit tudsz te tenni még ebben a tanévben, hogy minden gyerek sikeressé válhasson az iskolátokban?

Ez a rövid összefoglaló egyrészt tömören emlékeztet, hogy mik a legakutabb gondok a mai oktatással világszerte. Másrészt négy pontba besűríti, szerintünk mi is lehetne az iskola célja a 21. században. Végül – és terjedelmében ez a Kiáltvány leghangsúlyosabb része –egy azonnal alkalmazható, világos technikát is mutat, ami az első lépés lehet minden iskolában, ahol a pedagógusok és a szülők másokkal szívesen együttműködő, sikeres gyerekeket szeretnének nevelni – már ma.

Kezdjük a végén!

A Közbigyó projekt tulajdonképpen egy végtelenül egyszerű ötlet: a Közbigyó projekt idejére kerüljön a gyerekek kezébe a vezetés, adjunk nekik autonómiát. Had’ foglalkozzanak most azzal, amit a legjobban szeretnének. Had’ éljék meg ezen keresztül a siker négyesét:

 • kibontakozhatnak abban, amiben igazán jók;
 • 4-5 fős csoportokban, társaikkal és mentorukkal együttműködve létrehoznak egy értékes produktumot;
 • azzal foglalkoznak, amit szívesen csinálnak, amit maguk választottak, amit élveznek;
 • alkotásuk közszemlére kerül, maguk mutatják be, „adják el” azt és bezsebelik az elismerést.

Ezt a négyest a tiszta célok, az együttműködés, valamint a támogatás, megerősítés légköre hatja át. Ez utóbbiak biztosítása a pedagógusok és a szülői mentorok feladata. Ez a fajta élményszerű fejlesztés a kompetencia érzését növeli minden résztvevő gyerekben. Azt pedig tudjuk, hogy a kompetencia érzése minden hatékony tanulás alapja.

Gandhi mondta, hogy „légy magad a változás, amit látni szeretnél a világban.” A Közbigyó projekt ilyen értelemben maga a változás, mert az ethosza, hogy „az erősségekre építünk,” és „egyedül nem megy, és nem is érdemes.” Az együttműködés áthatja az egész folyamatot. Az egyes projekteket a csoportok, csoportmunkában hozzák létre, de már maga a projektnek a beindítása is az iskolában: a pedagógusok-szülők-gyerekek hármasának sokdimenziós együttműködését (és egyben igen aktív, nyílt kommunikációját) kívánja. További tapasztalatunk, hogy a Közbigyónak köszönhetően a gyerekek rövid idő alatt óriásit tudnak az erősségeikre építve pozitív irányba változni, hiszen a gyermek a közbigyós részvétele alatt teljesen újra tudja definiálni illetve pozicionálni magát a közösségben!

Mi a siker titka?

Mielőtt fejcsóválva itt be is csuknád ezt az összefoglalót, mert a „sikeres” szó esetleg ellenérzéseket vált ki benned… Mert „siker” alatt az anyagi elismerést, vagy a hírnevet, esetleg a hatalmat érted, és ezt a célt, hogy legyen minden gyermekünk sikeres, túl szűk látókörűnek, ellentmondásosnak, felületesnek vagy leegyszerűsítőnek találod… Így van? Ez esetben had’ javasoljak a sikernek egy sokkal átfogóbb, holisztikusabb megközelítését. Tekinthetnénk sikeresnek azt az embert, aki munkájában és élete minden területén egyszerre négy szempontból sikeres[1]:

Ábra: A siker négyese: kiteljesedem és önmagam lehetek, értéket teremtek, szeretem amit csinálok, munkámból jól megélek.  (Eredeti, angol változat ©2018 Ryan Eliason)

 

 • Valódi önmaga lehet, kiteljesedhet. Képességei és tehetsége a maga teljességében kibontakoznak és nem kényszerül szembemenni saját értékrendjével. Folyamatosan fejlődve, növekedve, önmaga egyik legjobb verziójává válik.
 • A társadalom számára értéket teremt.
 • Örömét leli tevékenységeiben, élvezet számára a munka. Szereti, amit csinál.
 • Munkájának eredményét maga képes úgy tálalni, hogy azt a társadalom anyagilag is elismerje.

Ez már tetszik? Vonzónak találod ezt a célt, hogy te is és gyermekeink is, ebben az értelemben mindannyian sikeresek legyünk?

Ryan Eliason egy négy részre osztott gördülő kerékkel írta le ezt a négyest, ahol mind a négy elemnek egyszerre és azonos arányban jelen kell lennie, hogy „vidáman guruljon a szekér”! Mi történik, ha nincs kiegyenlítve a kerék? Hogy csak a legkézenfekvőbb példákat említsük: hiába keresek sokat, ha közben azt élem meg, hogy nem szeretem, amit csinálok; vagy azt érzem, hogy közben a lelkem haldoklik, nem fejlődök. Vagy hiába vagyok zseniális feltaláló ill. festőművész, ha a műveim a fiókomban vagy a műtermemben porosodnak, senki nem értékeli vagy meg sem ismeri: nem vagyok sikeres. Ha pedig elveszek az „én-teremtés” útvesztőjében, és nem válik belőle alkotás, ha nem adom tovább: öncélúvá és meddővé lesz az életem.  Hasonlóan fájdalmas, ha úgy látom, a munka, amit végzek, inkább rombolja, mint építi a társadalmunkat és nem tudok munkám céljával azonosulni.

Ábra: Ha a siker négyeséből egy is nem teljesül, már csak „döcög a szekér” (Ha nem fejlődöm, ha nem tudok munkám céljával azonosulni, ha nem szeretem amit csinálok, vagy ha nem értékelik a munkámat.) (Eredeti, angol változat ©2018 Ryan Eliason)

A ma iskolája, az oktatás mai gyakorlata nem készíti fel a gyerekeket, hogy sorsukat saját kezükbe véve, megvalósítsák a sikernek ezt a négyesét. Nem gyakorolják be, nem élik meg a sikert: talán meg sem fogalmazódik a siker, mint pozitív cél. Hogy mi a probléma a jelenlegi oktatási rendszerrel? Erről szól a következő rész, amit nyugodtan átugorhatsz, ha a problémák már a füleden jönnek ki. De szívből javaslom, hogy gondold át még egyszer a lentebb felvetett kérdéseket, ha eddig úgy gondoltad, hogy nincs semmi gond, a suli ma a való életre készít fel.

Ismerősek ezek a gondok az oktatásban?

Érdemes megnézni azt a videót, ami bejárta a netet „Mi a gond a mai oktatással?” címmel. A videó 6 terület emelt ki, mi állhat a jelenlegi oktatási rendszerek gyengesége mögött világszerte. Ez a hat terület sajnos Magyarországon is tipikus jellemzője annak, ahogy a gyerekeket oktatjuk. Miközben azért küldjük a gyerekeket iskolába, hogy felkészítsük őket a való életre…

 • A jelenlegi oktatási rendszer még mindig az ipari forradalom értékrendjét tükrözi, miközben a világunk már hatalmasat változott. Az iparosodás és tömegtermelés idején az utasítások pontos követése volt egy munkavállaló gyári munkás legfontosabb feladata. Ma azonban a munkaadók kreatív munkatársakat keresnek, akik képesek közölni saját gondolataikat és együtt tudnak működni másokkal. Ezt hol tanulják meg a gyerekek?
 • A gyermek autonómiájának a hiánya. Az iskolában a gyerekek tevékenysége egész nap mások irányítása alatt áll, pedig a mai munkavállalóktól éppen az önállóságot várják el. Egy-egy végletesen szabályozott iskolai nap azt az üzenetet küldi a gyerekeknek, hogy nem uraik saját életüknek, a felelősség valaki másnál van. Pedig minden siker alapja éppen ez az autonómia, az önállóság érzése lenne, ami a belső motivációt is élteti. A való életben döntéseket kell hoznunk, hogy mit kell tennünk és mikor. Mitől lesz egy gyerek proaktív, céltudatos és önálló?
 • Nem valódi tanulás. A tanulás tartalma egy memorizálandó tudásanyag. A tanulás sikerét csak feleletekkel, dolgozatokkal, tesztekkel mérjük: azt mérjük, hogy mit memorizált és mit felejtett el. Azt jutalmazzuk, ha pontosan azt mondja, amit tanítottunk. Pedig a tanulásnak ennél sokkal összetettebbnek, mélyebbnek és valódibbnak kéne lennie. A tényeken, a lexikális tudáson túli dolgokat hogyan tanulják meg a gyerekek? Hogyan szereznek komplex készségeket, kompetenciákat jártasságokat?
 • A suliban nincs helye a saját érdeklődési területnek, a szenvedélynek. A legtöbbször ki sem derül, melyik gyerek miben jó igazán. Egyenként, személyre szabottan az iskola ezzel nem foglalkozik. Minden gyerek ugyanazt, ugyanakkor, ugyanúgy tanulja. Legfeljebb bizonyos tantárgyakból, a legjobbakat elküldi versenyre. Az iskolai siker- vagy sikertelenségnek sokszor nincs is köze a való élethez. Mindannyian egyediek, különbözőek, tehetségesek és értékesek vagyunk, méghozzá mindannyian a csak ránk jellemző módon. Hogyan adhatjuk a társadalomnak tehetségünk legjavát, ha sosem próbáltuk ki, hogy miben vagyunk jók? Nem is tudjuk, mennyi rejtett tehetség marad kiaknázatlanul a jelen rendszerben.
 • Számos tanulási stílust teljesen elhanyagol az iskola. Ahogy például Gyarmathy Éva az „Érdeklődés Térképe vizsgálati eszköz a tanulási stílus megismerésében” c. munkájában ismerteti, a tanulási stílus egy minden gyerekre külön jellemző, egyedi kombináció. „A tanulási stílus (pl. nyelvi, logikai-matematikai, téri-vizuális, mozgásos, zenei, társas, önreflexív) olyan feltételrendszer, amely lehetővé teszi az eredményes koncentrációt, az információ feldolgozását, valamint új és bonyolult ismeretek és készségek elsajátítását. Egyedi kombináció, amely támogatja a hatékony szellemi tevékenységet. Ugyanazok a tanulási feltételek, amelyek hatékonyak az egyik személynél, másoknak akadályozhatja a tevékenységét.” Adjunk esélyt a gyerekeknek, hogy az iskolában szokatlan vagy elhanyagolt tanulási stílusokat is kipróbálhasson!
 • A tanítási folyamat túlnyomó része még mindig a tanár által átadott, verbális tanítás, az anyag „előadása” („leadása…”). Ez a tanítási-tanulási élmény több sebből is vérzik, most csak a gyerekek passzivitását, a valós interakciók hiányát, a gyerekek között meglevő kognitív különbségeket említjük (ki, mit, milyen gyorsan képes megérteni) és azt, hogy a digitális forradalommal az információ átadásának lehetőségei minőségükben változtak meg. Ezeket a lehetőségeket egyrészt nem aknázzuk ki, másrészt nem készítjük fel rá a gyerekeket, hogy tanulásukat a saját kezükbe vegyék.

Egy azonnal alkalmazható megoldás: a csoportmunkán alapuló projekt alapú oktatás azonnali bevezetése a ma iskolájába a Közbigyó Projekt révén

A Közbigyó Projekt egy bármely iskolában bevezethető kifejezetten gyerek-központú esemény-sorozat. Néhány alkalom az iskolában, akár a tanítási időn kívül, amikor a gyerekek 4-5 fős projekt csoportokban dolgozva kitűznek maguknak egy projekt célt és egy mentor szülő támogatásával meg is valósítják azt. Végül egy záróeseményen a projektek bemutatják produktumaikat egymásnak, a pedagógusoknak és a szülőknek.

A Közbigyó a gyerekekből indul ki, és róluk szól. Kezdettől fogva a világos célokra és a gyerekek már meglévő erősségeire épít, bízva abban, hogy a kompetencia érzése bennük a tanulás, a fejlődés vágyát további területekre is bevonzza. A projekt megvalósításának folyamata és a folyamat tudatosítása (a célkitűzéstől, tervezéstől a megvalósításon át a bemutatásig) éppoly fontos a tanulás szempontjából, mint maga a produktum. Egy tervező lap segítségével a csoport maga jelöli ki a célját (megállapodnak, hogy mi lesz a produktum) és maga jelöli ki a célhoz vezető utat és eszközöket. A projekt elkészülte után minden csoport a saját projektjének értékelő lapján összefoglalja a sikerhez vezető utat, lépéseket – a buktatókat és tanulságokat is beleértve. Másrészt, a bemutató eseményen a csoport nem csak a produktummal dicsekszik el, de beszámol a folyamatról is. Ezzel egyidőben sok-sok más projekt bemutatójának is részesei a gyerekek, elismerik egymást és a csoportok egymástól is tanulnak.

A Közbigyó projektben a gyerekek közösen, belső indíttatásból, valamilyen gyakorlati feladatot valósítanak meg, csoportos alkotó folyamat keretében. A betűszó a nagy közös eredményre utal, amibe mindenki azt teszi bele jó szívvel, amije éppen van. A bigyó a gyerekek nyelvén az a valami új, ami még nem volt, de izgalmas és vonzó valami. Közbigyó helyett a felnőttek nyelvén mondhatnánk azt is, hogy”közösen elvégzett,” „közösség-építő,” „a közoktatást színesítő,” „közhasznú” projektekről van szó.

A megoldás röviden

Vegyünk egy, a való életből vett, megtörtént példát. A Közbigyó projektet záró bemutató napon vagyunk, az egyik negyedik osztályban.  Két hete kezdődött a gyerekek számára az aktív projekt munka. Ma mutatják be egymásnak a csoportok a produktumaikat. A teremben ülnek a gyerekek szülei is, és érdeklődők más osztályokból. Éppen a „LEGO képsorozat” projekt bemutatóját látjuk. Öt negyedikes fiú meséli el, hogyan készült el a maguk választotta téma, a másfél perces kis animációs filmjük.

A kisfilm történetét maguk találták ki, a helyszíneket és a szereplőket maguk építették LEGO-ból. Ez napokon keresztüli előkészületeket igényelt, beleértve a forgatáshoz megfelelő applikációk megtalálását. Elmondják, hogy órákon keresztül forgattak, minden egyes mozdulati fázist külön felvéve, jó 400 képkockát készítve, ügyelve a jó megvilágításra is. Majd már-már éjszakába nyúlóan vágták össze az animációt… A 9-10 éves fiúk láthatóan büszkék, és alig várják, hogy végre indulhasson a film. Levetítik az animációs filmet, tényleg óriási, precíz, színes ötletekkel és fordulatokkal teli.

A vetítés után a felnőttek megkérik őket, hogy mondják el ismét, mik is voltak a lépések. Ehhez a negyedikes fiúk az értékelő lapjukat használják, onnan „puskázva” sorolják: „1. Megbeszéltük a történetet és LEGO-ból összeépítettük a helyszíneket.  2. Az egyik fiú tabletjét választottuk ki a fényképek elkészítéséhez. 3. Megtaláltuk a megfelelő applikációkat (és mondják is az app-ok nevét). Az egyikkel a fotókat jelenetekké fűztük össze.  A másik alkalmazással a legvégén a kész jeleneket, a szövegeket, főcímet, a zoom-olt képeket és a zenét raktuk egybe kész filmmé. Ezt a két applikációt előre letöltöttük. 4. A tabletnek állványt készítettünk, az asztalt rögzítettük. Több száz fényképet készítettünk a történet elmeséléséhez, a megfelelő hátterek beépítésével, a figurák mozgatásával.  5. Az applikációk segítségével összeraktuk a jeleneteket és a szöveget, valamint zenét adtunk hozzá.”

A projekt nagy tapsot kap. A mentor szülő még elmondja, hogy ilyen animációs filmet ő még életében nem csinált, de szerencsére a fiúk közül néhányan hasonlókat (nyilván ennél jóval egyszerűbbet) már igen, úgyhogy a technikai részletekkel nem volt gond… A mentor és a pedagógus megdicséri a csoportot iskolatársaik előtt is a bátor ötletekért és az igazán kitartó és fegyelmezett munkáért.

A projekt résztvevői (az 5 fiú és felnőtt mentoruk), és minden projekt minden résztvevője, további taps közepette az iskola igazgatónőjétől oklevelet kapnak, melyek így néznek ki:

 

Az oklevelekre nyilván tudatosan került fel, hogy mire jó a Közbigyó, mik azok a vállalkozói kompetenciák, melyek élményszerű fejlesztését megcéloztuk. Egyben emlékeztetőül is szántuk gyereknek, szüleinek, mentornak és pedagógusnak egyaránt, hogy mi mindent csináltak jól, mi mindent folytassanak, hogy a ráösszpontosítással még egyre jobbak is legyenek benne.

A filmbemutató egyébként nem volt teljesen újdonság a nézők számára. Már hetek óta kerültek fel részletek, fényképek és werkvideók a forgatásról, stb. a projekt nyilvános Facebook csoportjába: https://www.facebook.com/groups/277329706134373/. Ez igaz volt a többi projektre is.

A Facebook-ról – A közös munka szolgálatában

A Facebook digitális felületét tudatosan választottuk arra, hogy a projektek folyamatos dokumentációi oda kerüljenek fel. Szerettünk volna a gyerekeknek jó példát mutatni arra, hogy – megfelelő körültekintéssel, felnőtt vezetéssel, a biztonsági szempontok figyelemben tartásával – egy csoport ezen a közösségi média-felületen, egy honlapnál (vagy például az elektronikus levelezésnél) sokkal rugalmasabb formában segítheti a közös munkát a tervezéstől a megvalósításig, nem beszélve az érdeklődők bevonásáról már az alkotási folyamatban is. Egy-egy csoport együttműködésének könnyítésén túl (hiszen például így mindenki „beleszólhatott” minden feldobott kérdésbe) a Facebook csoport és a Facebook oldal a „külső” érdeklődők informálását és egyben inspirálását támogatja. Az iskola szempontjából, a projektek bemutatása is maga egy projekt. A tervezést, és az alkotó folyamatot is, nem csak a végeredményt dokumentáló fényképek, videók szabad feltöltése révén az iskolai dokumentáció jóval dinamikusabb, tartalmasabb és egyszerűbb lett. A „Közbigyó Projekt” Facebook oldalon minden projektre külön Facebook csoportot is létrehoztunk. A fenti „LEGO képsorozat” példa nem légből kapott. A Bp. XVIII. Bókay Árpád Általános Iskolában a 2017/2018-as tanévben valósult meg ez a projekt az egyik negyedik osztályban, alsóban 42, felsőben további 15 projekttel egyetemben. Ez alsóban 214 gyereket, 55 mentort, felsőben 70 gyereket,15 mentort jelentett.

A Közbigyó Projekt Facebook oldala: https://www.facebook.com/kozbigyoprojekt/

Mi a következő lépés?

Megtapasztaltuk, hogy a Közbigyó módszer könnyen illeszthető a jelenlegi oktatási rendszerbe is.

Mi mindenképp azon vagyunk, hogy minden olyan iskolában legyen Közbigyó, ahol van legalább néhány lelkes szülő vagy pedagógus, aki mentorálja a projekt csoportot, és van  néhány gyerek, aki egy saját közös projekten szeretne együtt dolgozni. Már akár egyetlen osztályban, pár projekttel is elindulhat a Közbigyó. Érdemes elkezdeni már egészen kicsiben is!

Közkinccsé tettük a módszertanunkat, az érdeklődők megtalálnak minket az interneten Közbigyó Projekt néven. Ott vagyunk a legnagyobb közösségi oldalon és van honlapunk is.

Várunk minden ilyen megkeresést és nagyon szívesen segítünk elindítani a helyi Közbigyó projekteket. Ha szeretnéd, ha a gyerekek kipróbálnák a Közbigyó Projektet az iskolátokban, ezeket az egyszerű lépéseket ajánljuk a megvalósításhoz: http://www.kozbigyo.hu/indits-kozbigyo-projektet/

Csodás példák arra, milyen sokszínű a gyermeki képzelet. íme, néhány már megvalósult projekt:

 

Az elsős osztályokban:

Zenedoboz https://www.facebook.com/groups/1779690152326437/
Madárvár https://www.facebook.com/groups/219427615288267/
Terepasztal https://www.facebook.com/groups/1610191482409418/
Égigérő természet https://www.facebook.com/groups/147337669291440/
Óratorony készítők https://www.facebook.com/groups/1086192248188627/

Sütikészítés (muffin) https://www.facebook.com/groups/156854528350032/
Előadás a Naprendszerről https://www.facebook.com/groups/850059785173694/
Tornabemutató https://www.facebook.com/groups/566228197074798/
Társasjáték készítése https://www.facebook.com/groups/156791668315242/
Természetkiállítás https://www.facebook.com/groups/951526631687673/
Ásványkiállítás https://www.facebook.com/groups/195507381206004/

Építőmesterek (Lego kiállítás) https://www.facebook.com/groups/209993943077941/
Bűvészek https://www.facebook.com/groups/2033372333614299/
Kókuszgolyó kiállítás https://www.facebook.com/groups/159821004677601/
Mixerek – egészséges italok https://www.facebook.com/groups/322682924921354/
Tornászok https://www.facebook.com/groups/334125916995178/

Másodikosok:
Kis cukrászok https://www.facebook.com/groups/1793103510711085/
Ki-kicsoda társas az osztály szereplőivel https://www.facebook.com/groups/2032295210392494/
Madáretető újrahasznosított anyagból https://www.facebook.com/groups/151878375478359/
Szódabikarbóna vulkán https://www.facebook.com/groups/168899707073090/
Kis fodrászok https://www.facebook.com/groups/2060181834222601/

Harmadikosok:
Csokigyár https://www.facebook.com/groups/152502825460361/

Autópálya a kocsmában https://www.facebook.com/groups/1626924904091088/
Vadnyugat (ismeretterjesztés) https://www.facebook.com/groups/268595743679228/
Bonbon kozmetika (szépségszalon és mese) https://www.facebook.com/groups/1687626734649174/
Kultúrfalatozó https://www.facebook.com/groups/205841666828905/
Járműves ügyességi bemutató frissítővel https://www.facebook.com/groups/755453344653218/

Élő társasjáték https://www.facebook.com/g roups/1264694620334833/
Pizza snack box https://www.facebook.com/groups/222021608346817/

Divatlap szerkesztés https://www.facebook.com/groups/333530773808257/

Álomnyalánkságok https://www.facebook.com/groups/155563085149978/
Lego klub https://www.facebook.com/groups/1822624784444069/

Negyedikesek:
Édesség készítés (tiramisu) https://www.facebook.com/groups/166796967303460/
Kísérletek bemutatása https://www.facebook.com/groups/163256230997789/
Weboldal készítés https://www.facebook.com/groups/714594812261684/
Az elsüllyedt hajó – Titanic érdekességek https://www.facebook.com/groups/2023254871263049/
Csillámpóni – Ékszer készítés https://www.facebook.com/groups/263086000894832/

Lego képsorozat https://www.facebook.com/groups/277329706134373/
Interjú készítés https://www.facebook.com/groups/550245415360609/
Bábelőadás az osztálykirándulásról https://www.facebook.com/groups/337187320128002/
Diamond (ékszer készítés és értékesítés) https://www.facebook.com/groups/211171076127579/
Album az állattartásról https://www.facebook.com/groups/173754930016854/

Ötödikesek:

Fortnite dance https://www.facebook.com/groups/172297546823439/
Híradó projekt https://www.facebook.com/groups/214527822471376/
Osztályhonlap https://www.facebook.com/groups/230397094362983/
“Mozdulj ki!” tévéműsor paródia https://www.facebook.com/groups/223053635134865/
Démoni desszertek https://www.facebook.com/groups/761495564049812/
“Virtuális barát” – film https://www.facebook.com/groups/2077470869197815/

“Elfeledett rokonság” film https://www.facebook.com/groups/2022730371299992/

Hatodikosok:

DVD produkció https://www.facebook.com/groups/2074095332807362/

Sütés https://www.facebook.com/groups/196546480952839/
Szuperhősös film https://www.facebook.com/groups/1808730715870134/
Vár makett https://www.facebook.com/groups/476736509410281/
Humoros akciófilm https://www.facebook.com/groups/2117306371825300/

Hetedikesek:

Középkori terepasztal https://www.facebook.com/groups/200135490712151/
Kerti bútorok újrahasznosított anyagokból https://www.facebook.com/groups/1680630355354013/

Strand makett https://www.facebook.com/groups/1887322991300601/

Összefoglalásként: Miért éppen Közbigyó Projekt?

A Közbigyó új minőséget hoz az iskolai kommunikációban és az együttműködésben minden szereplő között. Ahelyett, hogy csak kívülről vagy felülről várnánk a változást az oktatásban, mi az, amit szülőként vagy pedagógusként mi együtt tudunk tenni, lehetőleg azonnal? Mit tudsz te is tenni még ebben a tanévben, hogy másokkal szívesen együttműködő, sikeres gyerekeket neveljünk – már ma?

A csoportos projekt munkában láttuk azt a lehetőséget, hogy élményekre alapozva olyan kompetenciákra tegyenek szert a gyerekek, ami egy XXI. századi sikeres életre készíti fel őket.
Olyan kompetenciákra gondolunk, mint

 • kezdeményező készség
 • ötletelés
 • tervezés
 • hisz magában és bízik csoportja sikerében
 • felkészül a megvalósításra
 • nyitott a másokkal való kommunikációra
 • csapatban dolgozik
 • eszközt tervez, készít vagy használ
 • problémákat old meg és rugalmas, megvalósítja a közös célt
 • sikerét másokkal is megosztja.

 

A Közbigyó projekt egy csoportos projektmunka, melynek során a gyerekek 4-5 fős csoportokba szerveződve, közösen létrehoznak valamit, amit Ők találnak ki, és Ők is valósítanak meg. Minden csoporthoz tartozik egy mentor szülő, aki segíti a csoport munkáját. A projektmunka sikerét támogatja a tervező lap, az értékelő lap és a nyilvános bemutató.

A Közbigyó a legfontosabb iskolai hármasról szól: tanárok, diákok, és szülők együttműködéséről egy különleges oktatási élmény megvalósításáért!

Mi a következő lépés?

Megtapasztaltuk, hogy a Közbigyó módszer könnyen illeszthető a jelenlegi oktatási rendszerbe is.

Mi mindenképp azon vagyunk, hogy minden olyan iskolában legyen Közbigyó, ahol van legalább néhány lelkes szülő vagy pedagógus, aki mentorálja a projekt csoportot, és van  néhány gyerek, aki egy saját közös projekten szeretne együtt dolgozni. Már akár egyetlen osztályban, pár projekttel is elindulhat a Közbigyó. Érdemes elkezdeni már egészen kicsiben is!

Közkinccsé tettük a módszertanunkat, az érdeklődők megtalálnak minket az interneten Közbigyó Projekt néven. Ott vagyunk a legnagyobb közösségi oldalon és van honlapunk is.

Várunk minden ilyen megkeresést és nagyon szívesen segítünk elindítani a helyi Közbigyó projekteket.

 

Támogasd a Közbigyót!

Segíts, hogy minél több gyerek tapasztalhassa meg, hogy Közbigyósnak lenni jó!

A program csak akkor tud működni, ha annak költségeit biztosítani tudjuk.
Ezen sokat dolgozunk, de szükségünk van a te támogatásodra is.
Részletek az elábbi linken: https://www.kozbigyo.hu/tamogasd-a-kozbigyot

Rólunk írták

Mi volt a legjobb a projekt napokban?

Együtt játszhattunk, ehettünk-ihattunk. Megismerkedtünk jobban a számítógép használatával.
Megtanultuk, milyen autómotorok vannak.
Nagyon tetszett a csapatmunka: mindenki tevékenyen részt vett, segítettünk egymásnak. Együtt sokkal többet tudtunk elérni, mint külön-külön tudtunk volna. Jó volt felosztani a feladatokat. Jó volt segíteni egymásnak.

Andris, Ámos, Dávid, Krisztián, Zsombor, Olivér

Elkészült projektek

Számos alkotásról kaptunk képeket. Ezekből néhányat feltöltöttünk ízelítőnek.
galéria
1/a Terepasztal projekt

További képek az alkotásoknál >>

Legyen minden gyerekünk sikeres!

Segítsünk felfedezni minden gyereknek, miben jó ő igazán!

Facebook oldalunk:  www.facebook.com/kozbigyoprojekt/

Borbély Péter
borbely.peter@kozbigyo.hu

Fehér Vera
feher.vera@kozbigyo.hu

Neumann-Bódi Edit
bodi.edit@kozbigyo.hu

www.kozbigyo.hu/

[1] A sikernek ezt a megközelítését Ryan Eliason környezetvédelmi aktivista ajánlotta.

Olvass tovább! Letölthető dokumentumok >>

 


Ha tetszett, ne felejtsd el megosztani a Facebook-on! Köszi!